Veiligheid & Milieu

VEILIGHEID, ARBO EN MILIEU

Als gassenleverancier en als werkgever staat veiligheid binnen onze organisatie altijd voorop. Veilig werken met gassen heeft altijd onze eerste prioriteit.

Wij hebben hierin een verantwoordelijkheid uit te dragen naar onze klanten, leveranciers, medewerkers en onze maatschappij. Opkomen voor veiligheid, arbo en milieu is dan ook een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering en denkwijze. Wij streven voortdurend naar verkleining van risico’s.

Doordat wij reeds  tijdens de ontwerpfase van nieuwe producten of logistieke processen rekening  houden met Arbo-richtlijnen, kunnen risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu worden geminimaliseerd.

Ook door een effectief product rentmeesterschapprogramma en het rekening houden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), worden producten en diensten geleverd die veiliger en duurzamer zijn. 

Waarborging van de veiligheid en zorgdragen voor het milieu, betekent dingen op de juiste manier doen.


EuroCarbo - Leading through quality and service, operating more MicroBulk systems than anyone else!